سلسه نشست های حلقه های موفقیت برای آموزش ازدواج صحیح به جوانان و دانشجویان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از شهرستان خوی، مریم حاجیلو در نشست هماهنگی برگزاری حلقه های موفقیت با اشاره به افزایش طلاق در کشور و خوی اظهار داشت: اگر بتوانیم ازدواج صحیح و بدور از احساسات بی فایده را رواج بدهیم به طور یقین کاهش طلاق را شاهد خواهیم بود.

این مدرس دانشگاه در حوزه مشاوره و خانواده افزود: امروزه به غلط پسران و دختران به صورت فردی و بدون مشاوره دست به انتخاب جهت ازدواج می زنند و خانواده ها در مقابل عمل انجام شده قرار می دهند که کاری عبثدر امر ازدواج و آینده زندگی ها است.

وی ادامه داد: هر پسر و دختری پس از ۵ مرحله بلوغ جسمانی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی بایستی دست به امر مقدس ازدواج بزنند و ما در این حلقه های موفقیت این ۵ راه صحیح و منطقی را به جوانان و دانشجویان در ۱۰جلسه آموزش خواهیم داد.

در این نشست، حسین شرفخانلو، معاون فرهنگی شهرداری خوی نیز گفت: متاسفانه الان در فضایی هستیم که اخلاق اجتماعی و فرهنگی نقشش کم رنگ شده است و ناهنجاری های اخلاقی در خانواده ها و جامعه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: اگر در بحثانتخاب رشته، هدایت تحصیلی به طور صحیح انجام بگیرد و نیز مشکلات اقتصادی و اشتغال جوانان حل شود، قطعاً جوانان هم در امر ازدواج مشتاق خواهند بود و هم کمترین طلاق را شاهد خواهیم بود.

گفتنی است سلسله نشست های «حلقه های موفقیت» توسط موسسه آرمان شهر جوانان نو اندیش خوی و با همکاری شهرداری خوی، اداره ورزش و بهزیستی خوی اجرا می شود.