میزان تخلفات خدماتی بخش خصوصی ناوگان اتوبوسرانی ارومیه نسبت به سال گذشته ۵۰درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از ارومیه، ناصر سعید آبادی گفت: میزان تخلفات خدماتی رانندگان بخش خصوصی با ارائه برگه های اعمال خسارت طی سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است. مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه افزود: در سال های گذشته پس از ارتکاب و بروز تخلف خدماتی و گزارش آن توسط گشت های بازرسی مبالغ خسارت اعمال شده به حساب بدهکاری صاحب اتوبوس ثبت میگردید، که در نهایت توسط بهره بردار اتوبوس پرداخت می شد که این امر از قدرت بازخورد کافی برای جلوگیری از بروز تخلفات بعدی را نداشت. وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی این موضوع و رفع چالشهای موجود، برگه های اعلام خسارت جدیدی طراحی که به هنگام مشاهده هرگونه تخلف خدماتی برابر جدول تعرفه تخلفات و تنبیهات مصوب برای راننده متخلف صادر می گردد که خوشبختانه ضمن ساماندهی هرچه بیشتر ارائه خدمات مناسب و درخور شهروندان ، شاهد کاهش قابل توجه در بروز تخلفات خدماتی نسبت به گذشته شده ایم. سعیدآبادی با اشاره به برگزاری کلاس های اخلاق حرفه ای و آموزش مقررات و قوانین صنفی برای رانندگان ناوگان اتوبوسرانی، افزود: راه اندازی سامانه پیام کوتاه رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات، برگزاری مستمر کلاسها و افزایش گشت های بازرسی و اجرای طرح های مستمر بازرسی و نظارتی در زمانهای مختلف و در ایستگاه ها متفاوت سطح شهر از جمله اقداماتی بوده است که در کنار ساماندهی برگه های اعمال خسارت تاثیرات بسیار بسزایی در کاهش تخلفات داشته است.