سید فتاح کبیری در حاشیه جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر خوی در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر خوی پرواز تهران به خوی و بر عکس به مدت دو ماه دیگر(شهریور و مهر) تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری موج استان آذربایجان غربی، رئیس شورای اسلامی شهرستان خوی گفت: اعضای شورای اسلامی شهر ضمن موافقت با تمدید دو ماهه پروازها بر این موضوع تاکید داشتند که این تمدید قرارداد پرواز ها با توجه به وضعیت مالی نامساعد شهرداری برای آخرین بار انجام شد. کبیری اظهار داشت: این پروازها از یکسال گذشته با همکاری و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی و آقای محمد سیدی خیر محترم برقرار شده است. وی در پایان گفت: مسوولین شهرستانی و استانی باید تمام تلاش خود را برای برقرار کردن پرواز ها به صورت عادی و روزانه به کار گیرند.