فرماندار شهرستان سردشت اعلام کرد: بالغ بر ۱۸۹ میلیارد ریال اعتبار دولتی برای توسعه و اجرای طرح های عمرانی این شهرستان در سالجاری اختصاص یافته است.

عزیز حسنی در مصاحبه با خبرنگار موج گفت: پس از اعلام اعتبار عمرانی شهرستان از سوی سازمان برنامه و بودجه استان، اقدام به تشکیل جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان شد و نسبت به توزیع اعتبارات اعلام و اقدام شد.

وی بیان کرد: این میزان اعتبارات برای اجرای ۳۴ برنامه و ۱۲۹ پروژه عمرانی هزینه می شود.

حسنی با اشاره به جزئیات محل تامین اعتبارات عمرانی افزود: در دو قالب اعتبارات تملک دارایی و همچنین اعتبارات توازن منطقه ای نسبت به تامین و توزیع این میزان اعتبار در شهرستان اقدام می شود.

وی اظهار کرد: در بخش اعتبارات تملک دارایی ۹۱ میلیارد ریال برای اجرای ۷۳ پروژه و در بخش اعتبارات توازن منطقه ای هم ۹۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برای اجرای ۵۶ پروژه پیش بینی شده است.

حسنی در رابطه با الزامات صرف اعتبارات گفت: برابر الزامات اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه ما فقط می توانیم ۱۰ درصد از اعتبارات اعلام شده در فصول مختلف را برای پروژه های جدید در نظر بگیریم و مابقی اعتبارات باید برای تکمیل و ادامه پروژه های ناتمام هزینه می شود.

وی اظهار کرد: امیدواریم امسال با تخصیص مناسب اعتبارات شاهد رشد و شکوفایی شهرستان در حوزه عمرانی و نیز پیشرفت پروژه های نیمه تمام اولویت دار باشیم.

فرماندار سردشت با بیان اینکه در سال گذشته فقط ۲۶ درصد اعتبارات مصوب شهرستان تخصیص یافت، افزود: پارسال ۶۲ درصد اعتبارات شهرستان از محل ماده ۱۸۰ یافت که متاسفانه در کل کشور تخصیص پیدا نکرد.