پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ارومیه، با حضور فرماندار ارومیه و مدیران آموزش و پرورش نواحی یک و دو و اعضای شورای آموزش و پرورش این شهرستان در سالن کنفرانس آموزش و پرورش ناحیه ۲ ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از ارومیه، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه در این جلسه، با اشاره به موفقیت دانش آموزان استان در کنکور، اظهار داشت: دانش آموزان مستعدی داریم که اگر از حمایت های کافی برخوردار شوند می توانند به موفقیت های بیشتری در کنکور دست یافته و موجب سرافرازی نظام شوند.

محمد مجرد با اشاره به اینکه برای پیشبرد بهتر اهداف آموزش و پرورش نیاز به تفکر مدیریتی است، گفت: کلید مسائل آموزش و پرورش، مدیران مدارس هستند و اگر مدیران توانمندی در مدارس داشته باشیم موفقیت این نهاد با روندی صعودی مواجه خواهد بود.

فرماندار ارومیه نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بروز آسیب های اجتماعی با توجه به دوران سنی دانش آموزان از مهمترین موضوعات قابل رسیدگی می باشد، خاطرنشان کرد: پس از خانواده ها، سیستم آموزش و پرورش در موضوع پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی جوانان و نوجوانان نقش بسزایی دارد.

عباس حسن خانی با بیان اینکه باید تلاش کنیم در سال تحصیلی جدید نوآوری های نوین آموزشی و تربیتی را در سیستم آموزش و پرورش بکار گیریم، تصریح کرد: همکاری بیش از پیش دستگاه های اداری شهرستان ارومیه با آموزش و پرورش ضروری است.

کیفیت بخشی و عدالت آموزشی در مدارس، ارتقاء زیرساخت های شبکه ادارات آموزش و پرورش جهت بالا بردن پهنای باند و اتصال تعدادی از مدارس فاقد اینترنت، کمبود و نامناسب بودن فضاهای آموزشی و کمبود سرانه مدارس و نحوه همکاری و تعامل سازمان ها و ارگان های ذیربط در پروژه مهر و طرح شاداب سازی محیط مدارس از جمله دستورات این جلسه بود.