معاون استاندار گفت: وجود بقعه شمس در خوی ظرفیت و پتانسیلی است که باید از آن بهره برد.

به گزارش خبرگزاری موج استان آذربایجان غربی، رادفر در جلسه بررسی و پایش طرح شعله شمس که در استانداری برگزار شد، گفت: کشورهای بسیار در حال تاریخ نویسی برای خود هستند و با غفلت ما تاریخ و داشته های تاریخی ما را به نام خود ثبت می کنند.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار آذربایجان غربی افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد از داشته های تاریخی خود غافل مانده ایم در حالی که هر کدام از این آثار تاریخی خود در معرفی استان و فرهنگ اصیل و جذب گردشگر می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از تلاش های بسیار برای معرفی و شناساندن بقعه شمس به عنوان مرکز فرهنگی و گردشگری، تلاش شد تا روزی به عنوان روز بزرگداشت شمس در تاریخ و تقویم ملی ثبت شود.

وی با بیان اینکه هفتم مهر به عنوان روز بزرگداشت شمس در تقویم ثبت شد، گفت: تلاش ها و پیگیری ها برای ثبت جهانی آن توسط یونسکو ادامه دارد.

رادفر به ساماندهی بقعه شمس اشاره و اضافه کرد: در نظر داریم با برنامه ریزی برای ساماندهی بقعه شمس هر سال مراسم بزرگداشت شمس برگزار شود.

سیوانی فرماندار خوی نیز در این جلسه به بیان گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بنا و طرح توسعه مزار شمس پرداخت و گفت: استان آذربایجان غربی خوشبختانه همانند موزه تاریخی است که در صورت توجه ویژه به هر کدام از این ظرفیت های تاریخی می توان شاهد توسعه استان هم بود چرا که تاثیر مستقیمی در میزان اشتغال، افزایش درآمد، جذب گردشگر و نشاط جامعه دارد.