وزیر راه و شهرسازی به همراه استاندار آذربایجان غربی در دومین روز از سفر به آذربایجان غربی از روند ساخت ایستگاه راه آهن ارومیه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج استان آذربایجان غربی، مدیرکل راه و شهرسازی استان در این بازید پیشرفت اجرایی ساختمان اصلی ایستگاه راه آهن ارومیه را ۷۶ درصد عنوان کرد و گفت: پروژه ۱۸۰ کیلومتری راه آهن مراغه به ارومیه از ۸۴ درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است.

داریوش نصر بت اشاره به اتمام ایستگاه مهاباد و مراحل نهایی ایستگاه نقده افزود: برای اتمام طرح راه آهن مراغه به ارومیه ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.