دبیر جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگران استان آذربایجان‌غربی منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از آذربایجان غربی، رحمان نریمانی به عنوان دبیر جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگران استان منصوب شدند. در بخشی از حکم آمده است: نظر به تجربیات و شایستگی‌های رحمان نریمانی به مدت یکسال از سوی اسماعیلی دبیرکل جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگران کشور به سمت دبیر جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگران استان منصوب شدند. رحمان رحمانی فرزند شهید هستند و رئیس اسبق شورای هیات های مذهبی استان نیز در کارنامه کاری خود دارا هستند.