سیدفتاح کبیری با اشاره به نقش رسانه های رسمی و مطبوعات در همراهی و نقد عملکرد دستگاه های متولی شهری گفت: طبیعتا نگاه کارشناسانه و تخصصی به مسائل شهری و تحلیل و پرداخت درست به موضوعات از سوی رسانه ها و مطبوعات و خبرگزاری های رسمی در روند توسعه شهر موثر بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس شورای اسلامی شهر خوی عصر روز یکشنبه در آغاز جلسه علنی شورای شهر خوی ضمن تقدیر از تلاش های خبرنگاران و فعالین صادق و پرتلاش عرصه رسانه و مطبوعات به استقبال شورای اسلامی شهر از تشکیل انجمن خبرنگاران شهرستان خوی اشاره کرد و افزود: اعضای شورای اسلامی شهر خوی ضمن اعلام حمایت از تشکیل انجمن خبرنگاران شهرستان خوی، بر تداوم نقش موثر تلاشگران عرصه حقیقی خبر در حرکت به سمت و سوی توسعه شهر خوی در ابعاد مختلف تاکید دارند. وی همچنین با اشاره به برخی از گروه ها و کانال های تلگرامی که با هویت نامشخص و پنهانی نسبت به فرافکنی و ایجاد فضای ناسالم خبری اقدام می کنند، اظهار داشت: رسانه های خبری در سرلوحه و تعهد رسانه ای خود مقید به تمام اصول حرفه ای خبررسانی و ایجاد شفافیت در روند مسائل شهری بوده، همچنین نگاه آگاه و کارشناسانه ای نسبت به امور شهری دارند و و در تمام شهرهای و کشورهای توسعه یافته یکی از ارکان اساسی توسعه اجتماعی به حساب می آیند اما امروز در شهر خوی با پیشینه عظیم فرهنگی و بعنوان یکی از شهرهای تاریخی در حوزه انتشار مطبوعات، شاهد انتشار برخی مطالب در مقام غرض ورزی و کینه توزی، ناآگاهانه و عملکرد غیر اصولی در برخی از کانال های بدون هویت اصیل خبری و یا حتی کانال های علاقمند به حوزه خبر هستیم و قطعا غرض ورزی این نوع کانال های نامتعارف را محکوم میکنیم. کبیری با اشاره به هجمه سنگین که اخیراً در گروه های تلگرامی علیه شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی آغاز شده گفت: عده ای در آستانه انتخابات شوراهای شهر در سال ۹۶ به دنبال فضاسازی و تأثیرگذاری به آرای مردم هستند و شهروندان فهیم خوئی دست های پشت پرده و نگاه های آلوده به کینه ای را که این جریان غیر متعارفِ باصطلاح انتقادی را هدایت می کنند، بدرستی شناخته و هرگز در مسیر فضاسازی آلوده و ناسالم این گونه افراد قرار نخواهند گرفت. وی گفت: آگاهی از روند توسعه شهری، خدمات ارائه شده از سوی شهرداری و مطالبه نیازهای به حق شهروندان یکی از مهمترین اصول حقوق شهروندی بوده و شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی در کنار سایر نهادهای خدمتگذار به این مردم مومن در مسیر تحقق این حقوق اجتماعی و فرهنگی تمام تلاش خودرا به کار گرفته است. رئیس شورای شهر خوی در پایان تاکید کرد: شورای اسلامی شهر همواره استفاده از ظرفیت های علمی، دانشگاهی و توانمندی های فعالین عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و مدیران شایسته و ارزشمند موفق را همواره در دستور کار خود قرار داده است و در کنار این موضوع حق پیگیری قضایی برای افرادی که به دنبال تضعیف جایگاه حقیقی شورای اسلامی شهر بوده و توهین به این نهاد ارزشمند مردمی و اعضای شورای اسلامی شهر بعنوان منتخبین مردم در مدیریت امور محلی مردم هستند را برای شورای اسلامی شهر را محفوظ می دانیم.