شانزدهمین دوره بین المللی جشنواره فرهنگی - ورزشی آشوریان با عنوان جام تموز در ارومیه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج استان آذربایجان غربی، سی و چهارمین دوره ملی و شانزدهمین دوره بین المللی جشنواره فرهنگی - ورزشی آشوریان جهان با عنوان جام تموز در ارومیه آغاز شد.
در این جشنواره ۱۶ تیم از کشورهای عراق، ارمنستان و ایران حضور دارند.
اددی داوود مسوول برگزاری مسابقات گفت: در این جشنواره ۲۵۰ ورزشکار در رشته های والیبال، بسکتبال، فوتبال، تنیس روی میز، شطرنج و تنیس خاکی به مدت یک هفته باهم رقابت می کنند.
در آئین آغاز این جشنواره، نیقدی موس یوحنا یوف کشیش کلیسای ارمنستان دعای شکرگزاری را به جا آورد.
تموز چهارمین ماه آشوریان و به عنوان ماه شکرگزاری، فراوانی و نعمت است و در این ماه کشاورزان با برداشت محصولات کشاورزی به درگاه خداوند شکرگزاری می کنند.