پیک مصرف برق با ثبت رقم ۵۰ هزار و ۳ مگاوات همچنان روی خطر پنجاه هزارتایی ماند.

به گزارش خبرگزاری موج، آمارهای شرکت مدیریت شبکه برق کشور نشان می‌دهد دیروز (یکشنبه) مصرف پیک برق شبانه با ثبت رقم ۵۰ هزار و ۳ مگاوات و با وجود کاهش نسبی ۲۷۶ مگاواتی نسبت به مدت مشابه مصرف پیک در روز شنبه همچنان روی خط پنجاه هزارمگاوت ماند. همچنین بر اساس این گزارش، پیک مصرف برق در همین زمان در مقایسه با سال قبل که رقمی معادل ۴۹ هزار و ۶۹ مگاوات گزارش شده است، ۹۳۴ مگاوات افزایش داشته است. این گزارش می‌افزاید؛ در این روز کل مبادلات روزانه برق یک هزار ۹۰۷ مگاوات گزارش شد که یک هزار و ۳۵۱ مگاوات آن صادر و ۵۵۶ مگاوات آن وارد شده است. ذخیره نیروگاهی در این روز معادل ۲ هزار و ۱۲۱ مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز ۱۲۸ مگاوات کاهش را نشان می‌دهد.