افزایش مصرف برق که امسال بارها با رکورد شکنی روبرو بود، اکنون نیز بر اساس آخرین گزارش پیک مصرف برق روز گذشته(۱۵ مردادماه) با ثبت رکورد ۴۶ هزار و ۹۶ مگاوات، شبانه شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دیروز (جمعه) با افزایش نسبی یک هزار و ۶۵۶ مگاواتی نسبت به مدت مشابه مصرف پیک در روز روبرو شد. همچنین پیک مصرف برق در همین زمان در مقایسه با سال قبل که رقمی معادل ۴۵ هزار و ۹۷۲ مگاوات گزارش شده، ۱۲۴ مگاوات افزایش داشته است. در این روز کل مبادلات روزانه برق یک هزار ۸۴۶ مگاوات گزارش شد که یک هزار و ۲۶۱ مگاوات آن صادر و ۵۸۵ مگاوات آن وارد شده است. ذخیره نیروگاهی در این روز معادل۲ هزار و ۶۲۱ مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز ۳۹ مگاوات کاهش نشان می دهد. با توجه به این شرایط مسوولان برقی مدیریت مصرف را بهترین راهکار برای گذر از خاموشی کشور در نظر گرفته اند و معتقدند که تنها از این طریق می توان کشور را از بحران خاموشی نجات داد.