معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: تشکیل بازار آب و تنظیم عرضه و تقاضا، به مدیریت موثر منابع آب در مناطق مختلف کشور کمک می کند؛ البته باید ملاحظاتی را نیز در نظر داشت.

به گزارش خبرگزاری موج، «علی اصغر قانع» بر ضرورت تقویت بازار آب کشور تاکید کرد و افزود: امروز آب به عنوان یک کالای اقتصادی شناخته می شود و به طور قطع فرآیند عرضه و تقاضا می تواند به حفظ جایگاه این کالا کمک کند. این مسئول، تامین آب در بخش های شرب را ضرورتی برشمرد که باید در آن به استطاعت مالی مردم نیز توجه شود. به گفته وی، تعریف قیمت آب فقط با بازار یا بر اساس عرضه و تقاضا، امکان پذیر نیست و باید ملاحظاتی را نیز در نظر داشت. معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تفاوت آب با سایر کالاها را در ویژگی های خاص و انحصاری بودن آن برشمرد. وی درباره بازار آب و تفاوت های آن با بازار برق گفت: برق به دلیل وجود شبکه سراسری می تواند در هر نقطه ای از کشور تولید شود و به نقطه دیگری انتقال یابد و استفاده شود؛ در حالی که بسیاری از بازارهای آب، محلی است و امکان شبکه ای کردن و ذخیره سازی آن وجود ندارد. قانع یادآوری کرد: هر نقطه ای از کشور شرایط خاص خود را دارد و کیفیت و کمیت آب مناطق مختلف با توجه به جغرافیا و توپوگرافی منطقه متفاوت است؛ در حالی که کیفیت برق در سراسر کشور یکنواخت در نظر گرفته می شود. هفته گذشته وزیر نیرو در نخستین همایش ملی اقتصاد آب کشور بر لزوم کاهش مصرف آب برای تحقق توسعه پایدار و حفظ منابع آب تاکید کرد و ادامه داد: وضعیت قیمت آب، به کاهش مصرف کمکی نمی کند. حمید چیت چیان افزود: قیمت آب در کشور به اندازه ای پایین است که کسی برای سرمایه گذاری در کاهش مصرف آب انگیزه ندارد.