در دیدار مشاور وزیر نیرو با پدر علم قنات ایران، حمایت شرکت مدیریت منابع آب از چاپ کتاب کاریز در ایران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب با جواد صفی‌نژاد، استاد مردم شناسی دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر قنات دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار مسائل مربوط به چاپ کتاب کاریز در ایران و شیوه های بهره گیری از آن مورد بحثو بررسی قرار گرفت و حاج رسولی ها ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری از دانش بومی ایران در مدیریت منابع آب ایران حمایت همه جانبه خود را از چاپ و انتشار کتاب کاریز در ایران اعلام کرد.

کتاب کاریز در ایران در ۹۰۰ صفحه و ۲۲ فصل تدوین شده و به مثابه یک فرهنگنامه ابعاد مختلف قنات های ایران را تشریح کرده است.

استاد جواد صفی نژاد متولد ۱۳۰۸ در شهر ری است و از سال ۱۳۴۱ تاکنون حدود ۳۰ جلد کتاب در زمینه مردم شناسی تدوین و منتشر کرده که یکی از معروفترین کتاب های وی کتاب بنه است که در آن به نظام های زراعی سنتی در ایران پرداخته شده و جنبه های مدیریت مشارکتی ایرانیان را در زمینه مدیریت کشاوری و منابع آب تشریح می شود.

از دیگر آثار استاد صفی نژاد می توان به کتاب های نظام های آبیاری در ایران(در دو جلد)، سد زیر زمینی قنات وزوان و میمیه، واژه نامه قنات، تحلیل و تفسیر طومار آبیاری قرن هشتم هجری قزوین و نظام های آبیاری سنتی در نایین اشاره کرد.