وزیر نیروی ایران در دیدار با وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان بر افزایش میزان صادرات و واردات برق با توجه به متفاوت بودن فصل پیک مصرف دو کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، حمید چیت چیان شامگاه سه شنبه در دیدار با «لئون یولیان» افزود: ایران آمادگی داردبا توجه به متفاوت بودن فصل پیک مصرف دو کشور و در تابستان همزمان با پیک مصرف ایران از ارمنستانبرق وارد کرده و در زمستان که زمان پیک مصرف برقارمنستاناست، صدور برق خود را افزایش دهد. وی در ادامه گفت: سیاست ایران در منطقه توسعه روابط با همسایگان و همگرایی بیشتر است و امیدوارم روابط خوب ایران وارمنستانبا ارتباط های موثر سیاسی و اقتصادی مستحکم شود. چیت چیان با بیان این که اراده مقام های عالی دو کشور بر استحکام و توسعه روابط دوسویه است و تصمیم های کمیسیون مشترک اقتصادی ایران وارمنستاننیز در این زمینه بسیار موثر است، ابراز امیدواری کرد این روابط از جنبه مذاکره به عمل تبدیل شود. وزیر نیرو به روابط دو کشور در بخش انرژی اشاره کرد و گفت: چشم انداز ما در این بخش توسعه همکاری هاست و با اجرای خط سوم اتصال شبکه برق ایران به روسیه از طریقارمنستانو گرجستان و همچنین افزایش صادرات گاز بهارمنستان، آینده بسیار خوبی برای این بخش پیش بینی می شود. وی ادامه داد: مساله مهم در اتصال برق این چهار کشور، افزایش ظرفیت انتقال بینارمنستانو گرجستان است که امید می رود شرکت های ایرانی بتوانند در این زمینه حضور فعال داشته باشند. چیت چیان عنوان کرد: این طرح در محل اتصال برق ایران بهارمنستانتوسط شرکت های ایرانی با حداکثر کیفیت اجرا شده است و اگر در طرح انتقالارمنستانبه گرجستان حضور داشته باشند، با همین کیفیت اجرا خواهد شد. وزیرنیرو به تمایل دولت ایران برای توسعه روابط باارمنستاندر زمینه های حمل و نقل، ساخت بزرگراه و گردشگری اشاره کرد و گفت: زمانی فضای همکاری گسترش می یابد که پروژه های جدید همکاری بین دو کشور تعریف شود. وی بر لزوم تسریع در اجرای خط سوم انتقال برق تاکید کرد و ادامه داد: میزان تبادل برق ایران وارمنستانتا زمانی که خط سوم ایجاد نشود، محدود خواهد بود و اگر ظرفیت بیشتر شود، این آمادگی وجود دارد تبادل برق باارمنستانافزایش داده شود. لئون یولیان وزیر انرژی و منابع طبیعی جمهوریارمنستاننیز در ادامه به مصوبه های کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور اشاره کرد و یادآور شد: هم اکنون چند طرح در بخش انرژی در این کمیسیون تصویب شده که باید با همکاری دو کشور اجرایی شود، از جمله نیروگاه ' مغری ' و چند نیروگاه بادی که قرار است توسط شرکت های ایرانی ساخته شود. یولیان ادامه داد: افزایش مبادله گاز و تهاتر برق با ایران مورد علاقهارمنستاناست و باید مذاکره لازم برای تعیین تعرفه انجام گیرد. وی به علاقهارمنستانبرای صدور برق به ایران اشاره کرد و گفت: شبکه برقارمنستاناین قدرت را دارد که ظرفیت انتقال خود را بالا ببرد و اگر سیاست قیمتی در این زمینه تعیین شود، می توان تبادل برق را افزایش داد. تابستان سال گذشته قرارداد ساخت خط سوم انتقال برق دومداره ۴۰۰ کیلوولتی به ارزش تقریبی بیش از ۱۰۷ میلیون یورو بین دو شرکت از ایران وارمنستانامضا شد. خط سوم انتقال برق دومداره ۴۰۰ کیلوولتی جدید بین ایران وارمنستان۲۷۵ کیلومتر طول دارد که قرار است همه مراحل تامین کالا و تجهیزات، ساخت، نصب، راه اندازی توسط ایرانی ها انجام شود. پیش بینی شده است با احداثاین شبکه جدید برق، حجم مبادلات برقی بین ایران وارمنستان از ۳۰۰ مگاوات فعلی به حدود یکهزار مگاوات افزایش یابد، ضمن آنکه حدود ۷۰ درصد از مسیر ساخت این خط جدید انتقال برق در مناطق کوهستانی احداث خواهد شد.