مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در کشور ۱۳۰ سد اجرایی داریم که ۴۰ سد بزرگ و کوچک مورد بازنگری قرار گرفته و یا متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در کشور ۱۳۰ سد اجرایی داریم که ۴۰ سد بزرگ و کوچک مورد بازنگری قرار گرفته و یا متوقف شده است. ‌محمد حاج‌رسولی‌ها با بیان اینکه در ۳۶ ماه گذشته ۱۸ جلسه شورای عالی آب با حضور وزرا برگزار شد که حاصل این جلسات اولویت‌بندی طرح‌ها بوده است،‌ گفت: اگر اولویت‌بندی طرح‌ها در جلسات شورای عالی آب انجام نمی‌شد به هیچ وجه به اهداف مورد نظر در حوزه آب دست پیدا نمی‌کردیم. وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۳۰ سد اجرایی در کشور داریم که روی ۹۰سد متمرکز شده‌ایم تا آنها را به بهره‌برداری برسانیم، ‌بنابراین ساخت ۴۰‌سد مورد بازنگری قرار گرفته که عمده این پروژه‌های متوقف شده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. حاج رسولی‌ها تاکید کرد: در بازنگری که برای این ۴۰ سد صورت گرفته اهداف آنها نیز تغییر یافته به‌ طوری که احتمال دارد برخی از این سدها به شرب تبدیل شود و حتی احجام برخی از این سدها نیز کمتر می‌شود. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه احجام این ۹۰ سدی که روی آن تمرکز کرده‌ایم و باید تا پایان برنامه ششم توسعه به بهره‌برداری برسد،‌ ۱۲ میلیارد مترمکعب است، گفت: در طول برنامه پنجم توسعه هیچ سد جدیدی در برنامه قرار نگرفت.