معاون وزیر نیرو با هشدار نسبت به آینده منابع آب کشور گفت: سفره‌های زیرزمینی آب رو به نابودی است.

به گزارش خبرگزاری موج، رحیم میدانی با تاکید بر اینکه برنامه‌های آب کشور با تغییر مدیریت‌ها نباید دچار وقفه شود، گفت: برای آینده آب هشدار می‌دهیم. وقتی صحبت از کمبود آب می‌شود، مردم فکر می‌کنند که قرار است از همین فردا آب شرب مشترکان محدود شود؛ در حالیکه این سخن برای کوتاه‌مدت نیست و ما با این ابزار برای آینده هشدار می‌دهیم. معاون آب و آبفای وزیر نیرو اظهارداشت: برنامه‌های اصلاح و احیای منابع آب کشور یک برنامه بلندمدت است و با تغییر مدیریت‌ها نباید در این روند وقفه‌ای بیافتد. میدانی افزود: وقتی مسئله‌ای در یک دولت به عنوان اولویت اول شناخته می‌شود، نباید در دولت‌ها و مدیریت‌های بعدی به ورطه فراموشی سپرده شود. وی تصریح کرد: میدانی با اشاره به اینکه جامعه باید روح مطالبه گری خود را همیشه حفظ کند و نباید بی تفاوت از کنار این مسئله عبور کند افزود: اگر در این دولت، حساسیت در مورد احیای منابع آب زیرزمینی زیاد است و تلاش دارد این منابع را به حالت قبل برگرداند، نباید این موضوع در دولت‌های بعدی فراموش شود و مردم باید ادامه کار را تا رسیدن به نتیجه مطلوب، پیگیری کنند. معاون آب و آبفای وزیر نیرو مردم را صاحبان اصلی منابع آب معرفی کرد و افزود: به‌ منظور نگهداری از این منابع، اگر مدیریت بخش آب هم عملکرد مناسبی نداشت، مردم و تشکل‌های مردمی حق و حقوق عمومی را از سیاست‌گذران و تصمیم‌گیرندگان اصلی کشور مطالبه کنند. میدانی با اشاره به اهمیت مدیریت در مصرف و صرفه‌جویی، به خصوص در زمان تابستان و پیک مصرف، در خصوص بحث بحران آب گفت: بحران آب شاخص‌های خاص خود را دارد که برای مردم محسوس نیست، ولی متخصصان بخش آب کشور، با ابزارها و شاخص‌های علمی مشغول رصد این بخش هستند. وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد آب مورد نیاز کشور از محل سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود، اظهارداشت: بخش بزرگی از سفره‌های زیرزمینی کشور در حال از بین رفتن است و مردم به عنوان صاحبان اصلی این منابع بایستی ما را بیشتر همراهی کنند. معاون وزیر نیرو با اشاره به نقش مردم در توسعه پایدار منابع آب گفت: اگر بخشی از کشور به دلیل کمبود آب، دارای اقتصاد ناپایدار باشد، تبعات آن به خود مردم باز خواهد گشت و در آینده این مردم هستند که بیشترین زیان را خواهند دید. منابع آبی نه تنها به همه ما بلکه به آیندگان و نسل‌های بعدی نیز تعلق دارد و ما وظیفه داریم برای حفظ این میراث، به‌طور جدی تلاش کنیم.