وزیر نیرو با بیان اینکه میزان منابع آب تجدیدشونده کشور در سال های اخیر کاهش چشمگیری یافته است، گفت: اکنون ۸۶ درصد منابع تجدیدشونده آب مورد استفاده قرار می گیرد که باید به ۶۰ درصد کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری موج، حمید چیان روز سه شنبه در نخستین همایش ملی اقتصاد آب در برج میلاد تهران افزود: در سال های اخیر متوسط بارندگی از ۲۵۰ به ۲۴۳ میلیمتر کاهش یافته که یک سوم متوسط بارندگی جهان است. وی با یادآوری افزایش دو درجه ای متوسط دمای هوا در کشور، آن را موجب تبخیر بیشتر منابع موجود دانست و گفت: میزان آب تجدیدشونده که ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود، اکنون متوسط بلندمدت آن به ۱۱۶ میلیارد میلیارد مکعب کاهش یافته و حتی در سال های اخیر از این میزان نیز کمتر شده است. نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب با شعار «آب، اقتصاد، بهداشت و محیط زیست» امروز و فردا با مشارکت وزارت نیرو، شرکت صنعتی آب و فاضلاب کشور، شرکت مدیریت منابع آب ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.