معاون هماهنگی توزیع شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران(توانیر) گفت: برای پاسخگویی به ۳۰۰ ساعت نیاز زمان پیک(اوج مصرف) برق باید نزدیک به هفت هزار مگاوات نیروگاه ایجاد کرد، در حالی که می توان با مدیریت مصرف برق، صنعت برق را از این سرمایه گذاری مازاد نجات داد.

به گزارش خبرگزاری موج از وزارت نیرو، «محمود حقی فام» با اشاره به شعار امسال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، مدیریت مصرف را یکی از بهترین مصداق های آن برشمرد. وی درباره وضعیت مصرف انرژی در جهان گفت: رشد مصرف انرژی در کشورهای صنعتی (OECD) در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۳۰ میلادی با وجود افزایش نسبی رفاه در این کشورها، به طور تقریبی ثابت خواهد بود و بررسی ها از رویکرد این کشورها به افزایش بهره وری انرژی حکایت دارد؛ اما در مقابل رشد مصرف در کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده ای روبه افزایش است. این مقام مسوول، شدت مصرف انرژی در ایران را نگران کننده و حتی در مقایسه با کشورهای غرب آسیا نامناسب توصیف و بر لزوم تمرکز بیشتر روی مباحث مدیریت انرژی تاکید کرد. حقی فام، وضعیت ضریب بار شبکه را نیز نامناسب برشمرد و افزود: برای پاسخگویی به ۳۰۰ ساعت نیاز زمان پیک مصرف باید نزدیک به هفت هزار مگاوات نیروگاه ایجاد کرد، در حالی که با کنترل پیک و مدیریت مصرف برق می توان صنعت برق را از این سرمایه گذاری مازاد نجات داد. وی، مدیریت مصرف برق را یکی از وظایف مهم شرکت های توزیع برق برشمرد و سرمایه گذاری برای تولید هر واحد برق مجازی با برنامه های مدیریت مصرف را ۱۰ برابر کمتر از هزینه مورد نیاز برای ساخت یک واحد نیروگاه ذکر کرد. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، با اشاره به اقدامات این معاونت در بخش های طرح تعطیلات و تعمیرات سالیانه صنایع، طرح ذخیره عملیاتی صنایع، جلب مشارکت مشترکان کشاورزی، جلب مشارکت مشترکان دیماندی اداری و سایر مصارف، جلب مشارکت مولدهای خودتامین، شناور شدن ساعات اوج بار و... تاکید کرد: مدیریت مصرف برق به عنوان یکی از مسوولیت های بزرگ شرکت های توزیع مورد توجه قرار دارد و لازم است از توانمندترین نیروها و بهترین پشتیبانی ها در این بخش استفاده کرد. پیش تر مدیرعامل توانیر رشد پنج درصدی مصرف برق را مستلزم چهار میلیارد دلار سرمایه گذاری سالیانه عنوان کرده بود که در سال های گذشته انجام نشده و صنعت برق کشور با کمترین ضریب ذخیره در شبکه، تلاش کرده است حداکثر ظرفیت موجود را برای پاسخگویی به این نیاز به کار گیرد. پیک بار مصرفی برق تابستان ۱۳۹۴ با افزایش سه هزار مگاواتی نسبت به سال قبل از آن به ۵۰ هزار و ۱۷۷ مگاوات رسید که در تاریخ بیستم تیر ساعت ۱۴ و ۲۶ دقیقه ثبت شد.