معاون بهره‌برداری شرکت توزیع برق تهران با بیان اینکه تأمین برق تهران نسبت به سال قبل از ضریب پایداری بهتری برخوردار بوده و مصرف ۷۰ مگاوات رشد داشته است، گفت: مصرف برق در تهران به ۴ هزار و ۱۰۰مگاوات رسیده و خاموشی‌های رخ داده در تهران که ناشی از حوادثبوده در حد بسیار ناچیز ۱۵ مگاوات بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، کامبیز ناظریان گفت: خاموشی‌های پراکنده رخ داده در تهران ناشی از کمبود تولید نبوده است و باید اذعان کنم که وضعیت تأمین برق تهران در سال جاری نسبت به سال قبل از ضریب پایداری بهتری برخودار بوده است. وی افزود: به هر حال با افزایش دما و سر به سر شدن تولید و مصرف، شبکه برق و تأسیسات در مرز استفاده ۱۰۰درصدی قرار می‌گیرند بنابراین برای اینکه به این تأُسیسات آسیبی وارد نشود، سیستم حفاظتی عمل می‌کند و خاموشی رخ می‌دهد. ناظریان با تأکید بر اینکه خاموشی‌های پراکنده که عدد آن هم بسیار ناچیز است، ناشی از حادثه بوده است و سیستم‌های حفاظتی برای جلوگیری از ورود هر گونه آسیب به شبکه عمل می‌کنند، اظهار داشت: روز گذشته برای شهر تهران ۴ هزار و ۱۰۰ مگاوات تأمین برق صورت گرفته است و عددی که ناشی از وقوع همین حوادث موجب خاموشی برق شد ۱۵ مگاوات بوده است که یک رقم بسیار ناچیز است. معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران با درخواست از مردم مبنی بر اینکه مصارف غیرضرور خود را به ساعات غیرپیک انتقال دهند، گفت: مردم می‌توانند به عنوان مثال استفاده از ماشین لباسشویی را به جای اینکه در ساعات ۱۵ و یا ۲۰ الی ۲۳ در ساعات دیگری مورد استفاده قرار دهند، چرا که جابه جا کردن استفاده از یک ماشین لباسشویی و بردن آن به خارج از پیک می‌تواند ۴۰۰ مگاوات صرفه‌جویی را به همراه داشته باشد. ناظریان خاطرنشان کرد: به هر حال تهران دارای ۳۰ هزار کیلومتر شبکه برق و ۱۸ هزار دستگاه پست است و مردم سهم به سزایی در کاهش مصرف برق می‌توانند داشته باشند، تا این شبکه از وضعیت پایدارتری برخوردار باشد. وی با اشاره به آمادگی بیش از ۲ هزار نیروی عملیاتی توزیع برق تهران بزرگ در پیک بار تابستان افزود: بهره‌برداری از ۱۷۰ دستگاه سکسیونر جدید به منظور بهبود قابلیت مانور شبکه، بهره‌برداری از نرم افزار جدید مبتنی بر وب و GIS درمدیریت اتفاقات، تعدیل بار نقاط پربار و نامتعادل شبکه شامل ۱۰۰۰ فیدر،۹۲ ترانسفورماتور پربار و ۷۵۰ فیدر با بار متعادل و همچنین بارگیری و بازدید تمامی پست‌ها شامل ۱۸ هزار دستگاه ترانسفورماتور و اجرای مانورهای آمادگی مقابله با بحران از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته است. ناظریان با تاکید بر اهمیت اجرای طرح‌های پیک سایی در توزیع برق تهران تصریح کرد: درحال حاضر طرحی با بیش از ۲۲۰ مگاوات کاهش پیک درسطح شهر تهران در حال اجرا است و جایگزینی حدود ۷۰ کیلومتر از شبکه کابلی فرسوده در هردو بخش فشار متوسط و فشار ضعیف و همچنین تحویل و نصب ۶۲۰۰ دستگاه خازن ۱۲٫۵ کیلووار هوایی به ظرفیت تقریبی ۸۰ مگاوات از برنامه‌های اجراشده در زمینه کاهش پیک است.