با وجود افزایش نسبی بارش‌های کشور در سال جاری، حجم بارندگی در حوضه آبریز فلات مرکزی در مقایسه با بلندمدت ۱۸ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در خصوص وضعیت بارندگی کشور به تفکیک حوضه‌های آبریز شش‌گانه،‌ از ابتدای مهرماه تا ۱۵ تیرماه سال جاری، حوضه فلات مرکزی در مقایسه با بلندمدت، با کاهش ۱۸ درصدی بارش‌ها مواجه بوده و این در حالی است که در مقایسه با سال قبل؛‌ از ۳ درصد افزایش بارندگی برخوردار بوده است. بنابراین گزارش، حوضه آبریز مرزی شرق نیز در مقایسه با بلندمدت، پس از حوضه فلات مرکزی در رتبه دوم کاهش بارش قرار داشته و با کاهش ۸ درصدی بارندگی‌ها همراه بوده است. بر پایه همین گزارش، بیشترین درصد افزایش بارش‌ها در مقایسه با بلندمدت مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۲۵ درصد افزایش و پس از آن مربوط به حوضه دریای خزر با ۲۰ درصد افزایش است. حوضه قره‌قوم هم نسبت به درازمدت ۱۶ درصد افزایش بارش داشته و وضعیت بارش حوضه خلیج فارس و دریای عمان نیز بدون تغییر نسبت به بلندمدت باقی مانده است. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۵ تیرماه، حوضه‌های آبریز دریای خزر ۴۴۶، خلیج فارس و دریای عمان ۳۶۱، دریاچه ارومیه ۳۲۱، قره‌قوم ۲۵۰، فلات مرکزی۱۳۰ و مرزی شرق ۹۳ میلی‌متر بارندگی داشته‌اند. بنابر آخرین آمار ثبت شده در شرکت مدیریت منابع آب ایران، حوضه‌های آبریز اصلی کشور در سال آبی جاری، در مجموع، ۲۳۱ میلی‌متر بارندگی داشته اند که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۲۶ درصد افزایش و در مقایسه با بلندمدت با ۲ درصد کاهش مواجه بوده است.