حجم روان آب‌ها و جریان‌های سطحی از ابتدای سال آبی جاری(اول مهر پارسال) تاکنون، در مقایسه با سال متوسط بلندمدت ۳۴ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج از وزارت نیرو، بیشترین میانگین افزایش روان آب‌ها و جریان های سطحی از ابتدای مهر سال گذشته تاکنون، ‌ در مقایسه با متوسط سال گذشته در حوضه آبی دریاچه ارومیه با ۱۷۴ درصد و بیشترین میانگین کاهش در حوضه آبی هامون و مرزی شرق با ۹ درصد کاهش بوده است. بر پایه این گزارش، حوضه‌های آبی خلیج فارس و دریای خزر با ۶۰ و ۴۱ درصد افزایش، به ترتیب رتبه های دوم و سوم را در افزایش حجم جریان‌های سطحی در مقایسه با سال گذشته به خود اختصاص دادند. امسال میزان روان آب‌های کل کشور ۴۵ میلیارد و ۴۶۶ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته با ۳۰ میلیارد و ۶۶۲ میلیون مترمکعب، افزایش ۴۸ درصدی را نشان می دهد. بنابراین گزارش، حجم جریان‌های سطحی سال آبی جاری با وجود اینکه در مقایسه با سال آبی گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با متوسط بلندمدت با ۳۴ درصد کاهش روبرو است. پیش از این وزارت نیرو اعلام کرده بود، وضعیت ذخایر آبی کشور همچنان در مرز بحران قرار دارد و با وجود بارندگی های اخیر آمارها نشان می دهد، حجم آب های روان کشور به نصف کاهش یافته و میزان آب های زیر زمینی هم در وضعیت هشدار قرار دارد. بیش از ۹۰ درصد آب کشور دربخش کشاورزی صرف می شود، چنانچه ۱۰ تا ۲۰ درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی صرفه جویی شود، مشکلات به میزان لازم کاهش خواهد یافت.