وزیر نیرو با اعلام اینکه ایران در وضعیت بحران آب قرار دارد، گفت: مردم عادت‌های مصرف گرایانه دارند.

به گزارش خبرگزاری موج، حمید چیت چیان گفت: ۴۰ سال قبل هر ایرانی بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در سال آب تجدید شونده در اختیار داشت اما امروز این میزان به کمتر از یکهزارو چهارصد مترمکعب رسیده است. وزیر نیرو اظهارداشت: با وجود بارش‌های نسبتا مناسب جوی در سال آبی ۹۴-۹۵، بحران آب در ایران کماکان ادامه دارد. به گفته وی، کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا، افزایش تبخیر و افزایش جمعیت، منابعی آبی کشور را کاهش و مصرف آنها را افزایش داده و براین اساس میزان منابع آب در اختیار هر ایرانی محدودتر شده است. وی افزود: مطابق گزارش‌های سازمان ملل، همه مناطقی که سالیانه کمتر از یکهزار و ۵۰۰ مترمکعب آب تجدید شونده داشته باشند، وارد مرحله بحران شده اند و با این اوصاف ایران هم اینک در وضعیت بحرانی آب قرار دارد. چیت چیان بیان داشت: این بحران به رغم بارش‌های نسبتا مناسب سال آبی ۹۴-۹۵ کماکان ادامه دارد. وی تصریح کرد: ایرانیان عادت‌های اصراف گرایانه دارند و این عادت به ویژه در بخش آب که پیش تر در فرهنگ ایرانی - اسلامی ما یک ماده حیاتی مقدس به شمار می رفت، نیز وجود دارد.