یک مقام مسوول در وزارت نیرو با اعلام فرونشست زمین در دشت‌های سرایان و فردوس خراسان رضوی گفت: میانگین تبخیر آب در حاشیه کویر شش برابر میانگین جهانی است.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدهادی رحیمی با اعلام فرونشست زمین در دشت سرایان و فردوس در خراسان رضوی گفت: دشت فرودس ۲۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن دارد. این مقام مسوول با اشاره به میزان کم بارندگی در فردوس گفت: متاسفانه در شهرستان فردوس میزان تبخیر در طبیعت ۶ برابر میانگین جهانی است. وی با اشاره به میزان کم بارندگی گفت: به دلیل برداشت بی‌رویه آب از دشت‌های شهرستان فردوس، سالانه ۲۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن آب مواجه هستند. تنها اساس توسعه پایدار و محیط زیست پایدار آب است و می‌توان گفت تمام جهان به این گنج با ارزش نیاز دارند. رحیمی با اشاره به اینکه برای تامین آب با کیفیت در فردوس مشکلات وجود دارد، گفت: بیش از ۹۱ درصد آب ایران در کشاورزی مصرف می‌شود و این برداشت بی‌رویه سبب شده که سطح آب زیرزمینی در استان خراسان رضوی سالیانه یک متر افت داشته باشد. وی با اشاره به اینکه دشت سرایان یکی از چهار دشت بحرانی کشور است، خاطرنشان کرد: دشت‌های شهرستان فردوس نیز با پدیده فرونشست زمین مواجه شده که این امر نشان دهنده آن است که دشت‌های فردوس نفس‌های آخرشان را می‌کشند.