پیک مصرف برق روزانه با افزایش قابل توجه ۶ هزار و ۷۲ مگاواتی نسبت به مدت روز مشابه سال گذشته به ۴۸ هزار و ۷۰۸ مگاوات رسید.

به‌ گزارش خبرگزاری موج، پیک مصرف برق دیروز(شنبه) با ثبت رقم ۴۸ هزار و ۷۰۸ مگاوات و افزایش قابل توجه ۶ هزار و ۷۲ مگاواتی نسبت به مدت مشابه مصرف پیک در روز گذشته روبرو شد.

بر پایه این گزارش، پیک مصرف برق در همین زمان در مقایسه با سال قبل که رقمی معادل ۳۹ هزار و ۷۳۲ مگاوات گزارش شده است، ۸ هزار و ۹۷۶ مگاوات افزایش داشته است. این گزارش می‌افزاید؛ در این روز کل مبادلات روزانه برق یک هزار و ۸۵۰ مگاوات گزارش شد که یک هزار و ۳۵۸ مگاوات آن صادر و ۴۹۲ مگاوات آن وارد شده است. بر اساس آمارهای شرکت مدیریت شبکه برق، ذخیره نیروگاهی در این روز معادل یک هزار و ۵۹۱ مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز یک هزار و ۱۹۰ مگاوات کاهش نشان می‌دهد. مصرف برق صنایع در همین روز برابر با ۳ هزار و ۷۳۳ مگاوات گزارش شده است.