پیک روزانه مصرف برق برای سومین روز متوالی بالای ۴۸ هزار مگاوات ثبت شد که حاکی از تداوم مصرف بالای این انرژی توسط مشترکین در ماه پایانی تابستان است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت نیرو، بر اساس آمارها پیک روزانه مصرف برق روز گذشته (دوم شهریور) با ثبت رکورد ۴۸ هزار و ۲۲ مگاوات در همسنجی با پارسال، یک هزار و ۱۸۵ مگاوات افزایش نشان داد.

این در حالی است که پیک مصرف برق در این روز نسبت روز پیش از آن(دوشنبه) با کاهش ۴۰۰ مگاواتی روبرو بود. بر پایه این گزارش، در این روز کل مبادلات روزانه برق یک هزار و ۸۳۴ مگاوات گزارش شد که یک هزار و ۳۶۰ مگاوات آن صادر و ۴۷۴ مگاوات آن وارد کشور شده است. همچنین ذخیره نیروگاهی در این روز معادل دو هزار و ۶۰۸ مگاوات گزارش شد. این گزارش می افزاید: مصرف برق صنایع در این روز با ثبت رکورد سه هزار و ۴۹۸ مگاوات، در هم سنجی با روز پیش از آن با کاهش ۳۴۱ مگاواتی روبرو شد. میزان مصرف برق در یکشنبه هفته جاری ۴۸ هزار و ۴۹۹ مگاوات بود که در روز دوشنبه به ۴۸ هزار و ۴۲۲ مگاوات کاهش یافت اما همچنان در بالای مرز ۴۸ هزار مگاواتی جایگاه خود را حفظ کرد. سه شنبه بیست و نهم تیر گذشته، اوج مصرف برق کشور در رکورد تازه خود از مرز ۵۲ هزار مگاوات گذشت و رقم ۵۲ هزار و ۳۷۰ مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال ۹۵ تاکنون بوده است. پیک بار مصرفی برق تابستان ۱۳۹۴ با افزایش سه هزار مگاواتی نسبت به سال پیش از آن به ۵۰ هزار و ۱۷۷ مگاوات رسیده بود. برپایه گزارش ها، ۳۳٫۷ درصد مصرف برق کشور در بخش خانگی، ۳۱٫۵ درصد در بخش صنعتی، ۱۶٫۱ درصد در بخش کشاورزی و نزدیک به ۲۰ درصد مربوط به بخش عمومی، روشنایی معابر و تجاری است.