از ابتدای سال آبی جاری تا پایان مرداد، حجم روان‌آب‌ها و جریان‌های سطحی در حوضه آبریز مرزی شرق ۸۳ درصد کاهش داشته است.

به‌ گزارش خبرگزاری موج، آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که از ابتدای مهر سال گذشته تا پایان مرداد سال جاری، ‌ بیشترین میانگین کاهش روان‌آب‌ها و جریان‌های سطحی در مقایسه با متوسط بلندمدت، در حوضه آبی مرزی شرق با ۸۳ درصد و کمترین کاهش در حوضه آبی دریاچه ارومیه با ۱۱ درصد بوده است.
همچنین حوضه‌های آبی قره‌قوم و دریای خزر به ترتیب با ۴۷ و ۴۰ درصد، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در کاهش حجم جریان‌های سطحی در مقایسه با متوسط بلند مدت، به خود اختصاص دادند. علاوه بر این میزان روان‌آب‌های کل کشور در سال جاری ۵۴ میلیارد و ۶۰۳ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۸۰ میلیارد و ۵۹۵ میلیون مترمکعب، با ۳۲ درصد کاهش مواجه بوده است. به‌رغم اینکه حجم جریان‌های سطحی سال آبی جاری در مقایسه با سال آبی گذشته ۴۶ درصد افزایش داشته است، اما همچنان در مقایسه با متوسط بلندمدت با ۳۲ درصد کاهش همراه است.