وزارت نیرو اعلام کرد: حجم روان آب ها و جریان های سطحی در حوضه آبریز مرزی شرق، از ابتدای سال آبی جاری تا پایان مرداد ماه در همسنجی با پارسال ۸۳ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت نیرو، بر اساس اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران از ابتدای مهرماه سال گذشته تا پایان مرداد ماه امسال، بیشترین میانگین کاهش روان آب ها و جریان های سطحی در مقایسه با متوسط بلندمدت، در حوضه آبی مرزی شرق با ۸۳ درصد و کمترین کاهش در حوضه آبی دریاچه ارومیه با ۱۱ درصد بوده است.

حوضه های آبی قره قوم و دریای خزر به ترتیب با ۴۷ و ۴۰ درصد، به ترتیب رتبه های دوم و سوم را در کاهش حجم جریان های سطحی در مقایسه با متوسط بلند مدت، به خود اختصاص دادند. همچنین، امسال میزان روان آب های کل کشور ۵۴ میلیارد و ۶۰۳ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به میانگین بلندمدت(۸۰ میلیارد و ۵۹۵ میلیون مترمکعب) با ۳۲ درصد کاهش مواجه بوده است. به رغم اینکه حجم جریان های سطحی سال آبی جاری در مقایسه با سال آبی گذشته ۴۶ درصد افزایش داشته، اما همچنان در مقایسه با متوسط بلندمدت با ۳۲ درصد کاهش همراه است. پیش تر شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرده بود، حجم روان آب های کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۱۳۹۴) تا تیرماه ۱۳۹۵ در مقایسه با میانگین بلندمدت ۳۲ درصد کاهش داشته است. پیش از این وزارت نیرو اعلام کرده بود، وضعیت ذخایر آبی کشور همچنان در مرز بحران قرار دارد و با وجود بارندگی های اخیر آمارها نشان می دهد، حجم آب های روان کشور به نصف کاهش یافته است و میزان آب های زیرزمینی هم در وضعیت هشدار قرار دارد. بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود. چنانچه ۱۰ تا ۲۰ درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی صرفه جویی شود، مشکلات به میزان لازم کاهش خواهد یافت.