اوج مصرف برق روزانه با افزایشی قابل توجه، ۵ هزار و ۸۳۰ مگاواتی نسبت به مدت مشابه روز قبل به ۴۹ هزار و ۲۵۰ مگاوات رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، اوج مصرف برق روزانه دیروز با ثبت رقم ۴۹ هزار و ۲۵۰ مگاوات و افزایش قابل توجه ۵ هزار و ۸۳۰ مگاواتی مگاواتی نسبت به مدت مشابه مصرف پیک در روز گذشته روبرو شد. بر پایه این گزارش، اوج مصرف برق در همین زمان در مقایسه با سال قبل که رقمی معادل ۴۳ هزار و ۳۲۳ مگاوات گزارش شده است، ۵ هزار ۹۲۷ مگاوات افزایش داشته است. این گزارش می‌افزاید؛ در این روز کل مبادلات برق هزار و ۹۱۰ مگاوات گزارش شد که هزار و ۳۵۵ مگاوات آن صادر و ۵۵۵ مگاوات آن وارد شده است. ذخیره نیروگاهی در این روز معادل هزار و ۷۰۳ مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز هزار و ۸۷۲ مگاوات کاهش نشان می‌دهد. مصرف برق صنایع در همین روز برابر با ۴ هزار و ۲۱۶ مگاوات گزارش شده است.