پیک مصرف برق روزانه با ثبت رقم ۴۹ هزار و ۳۶۸ مگاوات، با کاهش یک هزار و ۳۷۶ مگاواتی نسبت به روز گذشته مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری موج، آمارهای منتشر شده از سوی شرکت مدیریت شبکه برق نشان می‌دهد که پیک مصرف روزانه برق دیروز (سه‌شنبه) با ثبت رقم ۴۹ هزار و ۳۶۸ مگاوات در مقایسه با سال قبل که رقمی معادل ۴۸ هزار و ۸۷۳ مگاوات گزارش شده است، ۴۹۵ مگاوات افزایش داشته است. بر پایه این گزارش؛ در این روز کل مبادلات روزانه برق یک هزار و ۹۳۱ مگاوات گزارش شد که یک هزار و ۳۴۶ مگاوات آن صادر، و ۵۸۵ مگاوات آن وارد شده است. ذخیره نیروگاهی در این روز معادل یک هزار و ۶۴۹ مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز ۶۴۵ مگاوات افزایش نشان می دهد.